Boekingsvoorwaarden  "Hurricane-Two"  cover - feestband

Opties zijn 14 dagen geldig.
"Hurricane-Two" (H2) mag een optie op ieder moment annuleren.
 
Een overeenkomst is alleen geldig indien hij binnen 14 dagen per email is bevestigd door de opdrachtgever.
Gebeurt dat niet, dan vervalt de overeenkomst en wordt de datum vrijgegeven voor een nieuwe boeking.  
 
Afspraken mogen alleen bij een schriftelijke overeenkomst afwijken van deze voorwaarden.
Bij een mondelinge overeenkomst zijn altijd de hier genoemde voorwaarden van toepassing
en geldt dat het aanbod per direct moet worden aanvaard.
Overeenkomsten per email zijn rechtsgeldig.
 
Bij een annulering binnen 3 maanden voor het optreden is de opdrachtgever 100% van de bruto gage verschuldigd. 
Bij annuleren langer dan 3 maanden voor het optreden   ( 4,5,6 enz.) ,
zijn de kosten voor de opdrachtgever als volgt:  Bruto gage minus 10% per volle maand. 
Bij een annulering door ons zullen we proberen een passende vervanging te regelen.
Wij mogen per direct annuleren indien de opdrachtgever niet reageert op onze berichten,
indien er twijfel bestaat over zijn serieuze bedoelingen of indien er niet wordt voldaan aan de afgesproken voorwaarden en betalingen.
 
De gage dient met gepast geld voor het optreden te worden voldaan. 
Betalingen per bank dienen 7 dagen voor optreden te zijn bijgeschreven op de
rekening van P.H.G. Zegers. 

Verlenging optreden kan alleen in onderling overleg.  (Uiterlijk 1 uur voor einde)

Maximaal 4 uur live muziek per optreden.

Bij netto uitbetaling van de gage is de werkgever verplicht een "Gageverklaring" te ondertekenen.  
(e.a. zoals beschreven in de "Handleiding voor de opdrachtgever van artiesten" van de Belastingdienst.)
 
De opdrachtgever heeft kennis van de normale werkwijze van H2.  
Het een en ander m.b.t. het geluidsvolume, repertoire, podiumafmetingen, stroomvoorzieningen, enz.)
 
De opdrachtgever zal zorgen voor een geschikte parkeerplaats. (geschikt voor SUV)
De parkeerplaats moet goed bereikbaar zijn.
Laden en lossen moet mogelijk zijn zonder gevaar voor het overige wegverkeer.
Laden en lossen alleen via verharde wegen. Geen kiezel of gras.
 
Bij een buitenoptreden zal de opdrachtgever zorgen voor een overkapping van de band.
(Tegen een kleine vergoeding kunnen wij dit voor u regelen.)
 
Wij zorgen ervoor dat het optreden, mits onder normale omstandigheden gewerkt kan worden,
zo veel mogelijk naar wens van de opdrachtgever verloopt.

De opdrachtgever zal er voor zorgen dat het podium goed bereikbaar is en dat de afstand tussen losplaats en podium redelijk en normaal te noemen is.  (Maximaal 25 meter en 3 traptreden over een verharde ondergrond)

Wij hebben ongeveer 90 minuten tijd nodig voor het opbouwen van geluid en verlichting. Afbouwen 45 minuten.

Plaats band 4 maal 2 meter. (of  8 vierkante meter)  Podium is niet noodzakelijk. 
Een plafondhoogte van minimaal 2,4 meter is noodzakelijk i.v.m. ons geluid systeem. (Lager is beslist niet mogelijk!)
Stroom aansluiting 16 ampère. De opdrachtgever zorgt voor een stroomaansluiting dicht bij het podium. (Maximaal 10 meter)
 
Gebruik van geluid en verlichting door derden is alleen mogelijk in overleg vooraf.
Wij spelen uitsluitend over ons eigen geluid.  (Mits contractueel anders is bepaald)
De verhouding tussen live muziek en disco is ongeveer 30 / 10 minuten. 
Wij zorgen voor de pauzemuziek.
 
De opdrachtgever zorgt voor 1,5 consumptie p.p. per uur. 
De opdrachtgever zorgt voor een kleedruimte.

Op onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Ondanks ons streven om accurate informatie te verstrekken kunnen er onopzettelijk technische en/of feitelijke onjuistheden en typografische fouten op onze website voorkomen.
Wij zijn expliciet niet verantwoordelijk voor het gebruik en/of de interpretatie van de informatie op onze website en deze online voorwaarden.

U kunt een getekende en gedateerde kopie van de boekingsvoorwaarden aanvragen. U weet dan zeker dat er geen onjuistheden in staan en dat u de voorwaarden heeft gelezen die voor u van toepassing zijn.

Hurricane-Two, Jekerstraat 15, 6163 KJ  Geleen. NL.
Tel. +31-46-423.0222    Mobiel/WhatsApp: +31.6.52199005
Website: www.hurricane-two.nl
Facebook: www.facebook.com/HurricaneTwo
 
Privacy verklaring

Home